„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” Kolejna edycja – Projekt NoweFIO 2022

Komunikat nr 2-2023

fundacji ad vocem dotyczący rekrutacji na kolejną edycję szkolenia „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” w ramach programu NOWEFIO 2022 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz programu szkolenia.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przygotowujemy osoby zawodowo pracujące z dziećmi lub na ich rzecz do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W ramach projektu przeprowadzony zostanie 52- godzinny cykl szkolenia skierowany do: nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, wychowawców, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, studntów pedagogiki oraz pracy socjalnej itp. pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, świetlicach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej i innych placówkach pracujących z dziećmi lub na ich rzecz z terenu małopolski.

Zapraszamy do udziału w programie edukacyjny. 52 godzinny program edukacyjny składa się z trzech bloków tematycznych : medycznego , psychologicznego i prawnego , obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4 godzinne seminarium. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w dni robocze na ogół raz w tygodniu w godzinach od 8:30-15:00.

Wykładowcami i trenerami są doświadczeni i szanowani w swoich środowiskach lekarze, psycholodzy, prawnicy i terapeuci.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbywać się będzie od 20 lutego 2023 do 31 marca 2023, na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronach internetowych fundacji ad vocem: ad vocem.org.pl zakładka NOWEFIO 2023 lub zakładka aktualności.Kwestionariusz zgłoszeniowy można również pobrać na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz strona internetowych małopolskich placówek nadzorujących edukację oraz pomocy społecznej starostw małopolskich.

Kwestionariusze są w dwóch wersjach – dla pracowników i studentów.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu na adres e-maila fundacji: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl. Wypełniony formularz można również wysłać pocztą na adres Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków lub dostarczyć osobiście do biura fundacji Dunajewskiego 6, IV piętro po telefonicznym uzgodnieniu terminu, Tel: 605208029.

Należy pamiętać, aby przesłane formularze zgłoszeniowe znalazły się w biurze fundacji przed zakończeniem rekrutacji.

W przypadku większej ilości chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

O miejscu wykładów, warsztatów i seminarium uczestniczy szkolenia zostaną poinformowani indywidualnie, otrzymają również szczegółowy program szkolenia oraz harmonogram.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe w tym 455 stronnicowy poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”

Projekt ma rekomentacje Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Szczegóły realizacji projektu, harmonogram oraz zasady rekrutacji przekażemy w kolejnych komunikatach.

Zapraszamy!

Anna Grajcarek
Koordynator projektu


Harmonogram 52-godzinny cykl szkoleń

w ramach projektu pt.
”Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

26-godzinny cykl wykładów
Sala wykładowa Osiedle Zgody 2, Nowa Huta
I dzień wykładów- 19.09.2022r (poniedziałek)

8.00-8.30 Rejestracja uczestników, przekazanie materiałów.
8.30-8.40 Wprowadzenie Anna Grajcarek- koordynator projektu
8.40-10.10 Dziecko krzywdzone- diagnoza, symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym. Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie. Iwona Anna Wiśniewska- psychoterapeuta, seksuolog kliniczny
10.10-10.20 Przerwa kawowa
10.20-13.20 Ciąg dalszy wykładu Iwony Anny Wiśniewskiej
13.20-13.40 Przerwa obiadowa
13.40-15.10 Zachowania prospołeczne- Jak nakłonić do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom?- prof. dr. hab. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny

II dzień wykładów- 22.09.2022 r. (czwartek)
Sala wykładowa Osiedle Zgody 2, Nowa Huta

8.30-10.00 Prawno-karna ochrona dziecka krzywdzonego. Prawno-karne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka. Jak i gdzie interweniować? Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków. – Przemysław Wypych- sędzia
10.00-10.10 Przerwa kawowa

10.10-12.25 Ciąg dalszy wykładu sędziego Przemysława Wypycha
12.25-13.20 FAS (płodowy zespół alkoholowy)- choroba i jej skutki – dr nauk med. Katarzyna Kowalska, psycholog
13.20-13.40 Przerwa obiadowa
13.40-15.00 Ciąg dalszy wykładu dr nauk med. Katarzyny Kowalskiej

III dzień wykładów- 10.10.2022 r. (poniedziałek)
Sala wykładowa Osiedle Zgody 2, Nowa Huta

8.30-10.00 Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego. Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka. Epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci. Dr Dariusz Chmiel- chirurg dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
10.00-10.10 przerwa kawowa
10.10-11.40 Ciąg dalszy wykładu dr Dariusza Chmiela
11.40- 13.10 Jak zminimalizować zagrożenie ze strony agresora skierowane przeciwko interweniującemu pracownikowi socjalnemu lub pedagogowi. Jak ograniczyć ryzyko zagrożenia podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zasady samoobrony. Nadkomisarz Wojciech Chechelski, Małopolska Policja Wydział Prewencyjny
13.10-13.30 Przerwa Obiadowa
13.30-15.30 Strategia kontaktów z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną. Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu i zapobieganie zjawisku. Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowania zjawiska przemocy. Psychologiczny portret sprawcy przemocy. Bogna Liszka-Kisielewska- psycholog kliniczny

26-godzinny cykl warsztatów
Grupa A

I dzień warsztatów- 14.10 (piątek)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

8.30-10.00 Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu. Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-10.55 Ciąg dalszy warsztatów Agnieszki Majewskiej-Siwek
10.55-13.10 Praktyczne umiejętności z zakresu diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, wykorzystywanie seksualne dzieci. Masturbacje u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska- psychoterapeuta, seksuolog kliniczny
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy warsztatów Iwony Anny Wiśniewskiej

Grupa A

II dzień warsztatów- 18.10 (wtorek)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

8.30-10.00 Praca z dzieckiem z FAS. dr Marek Banach – wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-11.40 Ciąg dalszy warsztatów dr Marka Banacha
11.40-13.10 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. mgr Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy warsztatów Bogny Liszki- Kisielewskiej

Grupa A

III dzień warsztatów- 25.10 (wtorek)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

8.30- 10.00 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu, kto jak i kiedy zgłasza fakt krzywdzenia. Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura niebieskiej karty. Przemysław Wypych- sędzia
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-13.10 Ciąg dalszy warsztatów Przemysława Wypycha
13.10- 13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym. Anna Ceremuga- radca prawny

Grupa B

I dzień warsztatów- 07.11(poniedziałek)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

8.30-10.00 Praktyczne umiejętności z zakresu diagnozowania i rozpoznawania syndromu
dziecka krzywdzonego, wykorzystywanie seksualne dzieci. Masturbacje u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog kliniczny.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-12.25 Ciąg dalszy warsztatów Iwony Anny Wiśniewskiej
12.25-13.10 Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacjach kryzysu. Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy warsztatów Agnieszki Majewskiej-Siwek

Grupa B

II dzień warsztatów – 15.11 (wtorek)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

8.30-10.00 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego- obserwacje, rozmowa. Prezentacje wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska- psycholog Kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-11.40 Ciąg dalszy warsztatów Bogny Liszki- Kisielewskiej
11.40-13.10 Terapia Integracji Sensorycznej w zespole FAS. Renata Mirtyńska – terapeuta- fizjoterapeuta, terapeuta SI
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy warsztatów Renaty Mirtyńskiej

Grupa B

III dzień warsztatów-22.11 (wtorek)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

8.30-10.00 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu, kto jak i kiedy zgłasza fakt krzywdzenia. Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura niebieskiej karty. Przemysław Wypych- sędzia
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-13.10 Ciąg dalszy warsztatów Przemysława Wypycha
13.10- 13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym. Anna Ceremuga – radca prawny

Seminarium i konferencja podsumowująca edycję z 2022 roku :
3.12.2022 (sobota) w godz. 8.00-13.00 na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa – Plac Wszystkich Świętych 3/4


Kolejna edycja szkoleń pt. „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

Pragniemy poinformować, że fundacja ad vocem rozpoczyna przygotowania do kolejnej edycji projektu edukacyjnego pt. „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” realizowanego w ramach 3-letniego programu NOWE FIO 2022 z Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, celem projektu jest edukacja szeroko pojętej społeczności małopolskiej w zakresie rozpoznawania skuteczniej pomocy i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

W edycji na 2022 rok zaplanowano 2 kampanie społeczne : „Jedenaste-nie bądź obojętny„, której celem jest zwrócenie uwagi na dramat dzieci krzywdzonych oraz „Mamo, nie krzywdź„, która promuje wiedzę na temat szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.

W ramach projektu, przeprowadzony zostanie 52-godzinny cykl szkolenia dla grupy 40 osób zawodowo pracujących z dziećmi lub na ich rzecz: pedagogów szkolnych, nauczycieli, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, pielęgniarek, kuratorów, pracowników socjalnych, osób pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, placówkach pomocy społecznej i innych placówkach pracujących na rzecz dzieci.

52-godzinny program edukacyjny składa się z trzech bloków tematycznych: medycznego, psychologicznego i prawnego, i obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4-godzinne seminarium. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w dni robocze, na ogół raz w tygodniu, w godzinach od 8.30 do 15.00, a seminarium i konferencja podsumowująca w jedną z sobót. Wykładowcami i trenerami są doświadczeni i szanowani w swoich środowiskach lekarze, psycholodzy, prawnicy i terapeuci.  

Udział w Szkoleniu jest bezpłatny!

Anna Grajcarek
Koordynator projektu

Komunikat nr II
fundacji ad vocem dotycząca rekrutacji na kolejną edycję szkolenia „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” w ramach programu NOWEFIO 2022 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz programu szkolenia.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przygotowujemy osoby zawodowo pracujące z dziećmi lub na ich rzecz do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W ramach projektu przeprowadzony zostanie 52- godzinny cykl szkolenia skierowany do: nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, wychowawców, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny itp. pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, świetlicach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej i innych placówkach pracujących z dziećmi lub na ich rzecz z terenu małopolski.

52 godzinny program edukacyjny składa się z trzech bloków tematycznych : medycznego , psychologicznego i prawnego , obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4 godzinne seminarium. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w dni robocze na ogół raz w tygodniu w godzinach od 8:30-15:00. Wykłady planujemy na wrzesień, a warsztaty na październik i listopad, a seminarium i konferencje podsumowującą na jedną z sobót grudniowych.
Program szkolenia: Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?

Wykładowcami i trenerami są doświadczeni i szanowani w swoich środowiskach lekarze, psycholodzy, prawnicy i terapeuci.

Zasady rekrutacji: 
Rekrutacja odbywać się będzie od 15 maja 2022r. do 15 lipca 2022r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronach internetowych fundacji ad vocem: ad vocem.org.pl zakładka NOWEFIO 2022 lub zakładka aktualności.

Ankiety są w dwóch wersjach dla pracowników oraz dla studentów. Ankietę można również pobrać na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz stron internetowych małopolskich starostw.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu na adres e-maila fundacji: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl. Wypełniony formularz można również wysłać pocztą na adres Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków lub dostarczyć osobiście do biura fundacji Dunajewskiego 6, IV piętro po telefonicznym uzgodnieniu terminu, Tel: 605208029.

Należy pamiętać, aby przesłane formularze zgłoszeniowe znalazły się w biurze fundacji przed zakończeniem rekrutacji.

W przypadku większej ilości chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

O miejscu wykładów, warsztatów i seminarium uczestniczy szkolenia zostaną poinformowani indywidualnie, otrzymają również szczegółowy program szkolenia oraz harmonogram.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe w tym 440 stronnicowy poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”

Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Anna Grajcarek
Koordynator projektu

PROGRAM:
52-godzinny cykl szkolenia

W ramach projektu:
„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

26-godz. cykl wykładów obejmuje:

10 godz. Blok psychologiczny:
Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.
Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci.
Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie.
Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną.
Formy pomocy i zapobieganie zjawisku przemocy wobec dzieci.
Dzieci maltretowane.
Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowanie zjawiska.
Psychologiczny portret sprawcy przemocy.
Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom.
Wykładowcy:
Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny

8 godz. Blok medyczny:
Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego.
Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci.
FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) – choroba i jej skutki. Jak postępować z dzieckiem z deficytem neurologicznym?
Wykładowcy:
dr Janina Lankosz – Lauterbach – pediatra

8 godz. Blok prawny:
Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym.
Dziecko jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym.
Przemoc domowa
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować.
Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego.
Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy.
Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie.
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków.
Wykładowcy:
Anna Ceremuga – adwokat
Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

26 godz. cykl warsztatów obejmuje: 

12 godz. Blok psychologiczny:
Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka maltretowanego. Obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów.
Wykorzystywanie seksualne dzieci i masturbacja u małych dzieci.
Trenerzy:
Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny

4 godz. Blok medyczny:
Terapia Integracji Sensorycznej w Zespole FAS.
Praca z dzieckiem z FAS.
Trenerzy:
Renata Mirtyńska – terapeuta
dr Marek Banach- wykładowca UP

10 godz. Blok prawny:
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci.
Procedura Niebieskich Kart.
Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny.  Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim.
Trenerzy:
Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator sądowy
Anna Grajcarek- koordynator projektu
Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

Z satysfakcją informujemy, że projekt edukacyjny „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” na edycję 2020-2022 otrzymał rekomendacje Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak.

Przewiń do góry Skip to content