Harmonogram szkoleń

Harmonogram 52-godzinny cyklu szkoleń w ramach projektu pt.

”Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

26-godzinny cykl wykładów

I dzień wykładów- 18.04.2023r. (wtorek)

Sala wykładowa Osiedle Zgody 2, Nowa Huta

8:00-8:30 Rejestracja uczestników, przekazanie materiałów.

8:30-8:40 Wprowadzenie Anna Grajcarek- koordynator projektu

8:40-10:55 Dziecko krzywdzone- diagnoza, symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym. Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie. Iwona Anna Wiśniewska- psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

10:55-11:05 Przerwa kawowa

11:05-13:20 Ciąg dalszy wykładu Iwony Anny Wiśniewskiej

13:20-13:40 Przerwa obiadowa

13:40-15:10 Zachowania prospołeczne- Jak nakłonić do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom?

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny

II dzień wykładów- 21.04.2023 r. (piątek)

Sala wykładowa Osiedle Zgody 2, Nowa Huta

8:30-10:00 Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego. Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka. Epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci dr Dariusz Chmiel- chirurg dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

10:00-10:10 przerwa kawowa

10:10-11:40 Ciąg dalszy wykładu dr Dariusza Chmiela

11:40-13:10Strategia kontaktów z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną. Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu i zapobieganie zjawisku. Psychospołeczne             i socjodemograficzne uwarunkowania zjawiska przemocy. Psychologiczny portret sprawcy przemocy. Bogna Liszka-Kisielewska- psycholog kliniczny

13:10-13:30 Przerwa Obiadowa

13:30-15:00 Dalszy ciąg wykładu Bogny Liszki-Kisielewskiej- psycholog             kliniczny

III dzień wykładów- 25.04.2023 r. (wtorek)

Sala wykładowa Osiedle Zgody 2, Nowa Huta

8:30-10:00 Prawno-karna ochrona dziecka krzywdzonego. Prawno-karne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka. Jak i gdzie interweniować? Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków. Przemysław Wypych- sędzia

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-12:25 Ciąg dalszy wykładu sędziego Przemysława Wypycha

12:25-13:10 FAS (płodowy zespół alkoholowy)- choroba i jej skutki

dr nauk med. Katarzyna Kowalska, psycholog

13:10-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:00 Ciąg dalszy wykładu dr nauk med. Katarzyny Kowalskiej

26-godzinny cykl warsztatów

Grupa A

I dzień warsztatów- 10.05.2023 (środa)

Sala warsztatowa-Zabłocie 22

8:30-10:00 Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu.

Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-10:55 Ciąg dalszy warsztatów Agnieszki Majewskiej-Siwek

10:55-13:10 Praktyczne umiejętności z zakresu diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego, wykorzystywanie seksualne dzieci. Masturbacje u małych dzieci.

Iwona Anna Wiśniewska- psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

13:10-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:00 Ciąg dalszy warsztatów Iwony Anny Wiśniewskiej

II dzień warsztatów- 15.05.2023r. (poniedziałek)

Sala warsztatowa-Zabłocie 22

8:30-10:00 Praca z dzieckiem z FAS. dr Marek Banach – wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-11:40 Ciąg dalszy warsztatów dr Marka Banacha

11:40-13:10 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. mgr Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny

13:10-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:00 Ciąg dalszy warsztatów Bogny Liszki- Kisielewskiej

III dzień warsztatów-19.05.2023r. (piątek)

Sala warsztatowa-Zabłocie 22

8:30-10:00 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu, kto jak i kiedy zgłasza fakt krzywdzenia. Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Źródła praw dzieci w Polskim systemie prawnym. Procedura niebieskiej karty. Przemysław Wypych- sędzia

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-12:25 Ciąg dalszy warsztatów Przemysława Wypycha

12:25-13:10 Współczesne cyberzagrożenia Podinspektor Policji Wojciech Chechelski, Małopolska Policja Wydział Prewencyjny

13:10-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-14:15 Ciąg dalszy warsztatów Podinspektor Policji Wojciecha Chechelskiego

14:15-15:30 Jak zminimalizować zagrożenie ze strony agresora skierowane przeciwko interweniującemu pracownikowi socjalnemu lub pedagogowi. Jak ograniczyć ryzyko podczas wykonywania obowiązków służbowych. Podstawowe zasady samoobrony.

Aspirant Sztabowy Marek Piwowarski, Małopolska Policja Wydział Prewencyjny

Grupa B

I dzień warsztatów- 23.05.2023r. (wtorek)

Sala warsztatowa-Zabłocie 22

8:30-10:00 Praktyczne umiejętności z zakresu diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka

krzywdzonego, wykorzystywanie seksualne dzieci. Masturbacje u małych dzieci.

Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog kliniczny.

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-12:25 Ciąg dalszy warsztatów Iwony Anny Wiśniewskiej

12:25-13:10 Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacjach kryzysu. Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator
13:10-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:00 Ciąg dalszy warsztatów Agnieszki Majewskiej-Siwek

II dzień warsztatów – 05.06.2023 (poniedziałek)

Sala warsztatowa-Zabłocie 22

8:30-10:00 Praca z dzieckiem z FAS. dr Marek Banach – wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-11:40 Ciąg dalszy warsztatów dr Marka Banacha

11:40-13:10 Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego- obserwacje, rozmowa. Prezentacje wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska- psycholog Kliniczny

13:10-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:00 Ciąg dalszy warsztatów Bogny Liszki- Kisielewskiej

III dzień warsztatów-13.06.2023r. (wtorek)

Sala warsztatowa-Zabłocie 22

8:30-10:00 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu, kto jak i kiedy zgłasza fakt krzywdzenia. Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Źródła praw dzieci w Polskim systemie prawnym. Procedura niebieskiej karty. Przemysław Wypych- sędzia

10:00-10:10 Przerwa kawowa

10:10-12:25 Ciąg dalszy warsztatów Przemysława Wypycha

12:25-13:10 Współczesne cyberzagrożenia Podinspektor Policji  Wojciech Chechelski, Małopolska Policja Wydział Prewencyjny

13:10-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-14:15 Ciąg dalszy warsztatów Podinspektor Policji  Wojciecha Chechelskiego

14:15-15:30 Jak zminimalizować zagrożenie ze strony agresora skierowane przeciwko interweniującemu pracownikowi socjalnemu lub pedagogowi. Jak ograniczyć ryzyko podczas wykonywania obowiązków służbowych. Podstawowe zasady samoobrony.

Aspirant Sztabowy Marek Piwowarski, Małopolska Policja Wydział Prewencyjny

Semiarium i konferencja podsumuwująca edycję z 2023 roku: 01.07.2022 (sobota) w godz. 8:00-14.00 na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa – Plac Wszystkich Świętych 3/4

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego ze środkówProgramu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Przewiń do góry Skip to content