„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” – Harmonogram szkolenia

Cykl obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4-godzinne seminarium i konferencja podsumowująca realizację projektu „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych” za rok 2021.
Wykłady odbywać się będą: 11, 14 i 18 października 2021 w godzinach od 8.30-15.00 na sali wykładowej Osiedla Zgody 2.
Warsztaty odbywać się będą w godzinach od 8.30-15.00 na sali warsztatowej przy ulicy Brackiej 10 w dwóch grupach: A i B. W grupie A warsztaty odbywać się będą 3, 8, 15 listopada br., a w grupie B 18,22,25 listopada br. Seminarium i konferencja podsumowująca odbędzie się 11 grudnia br. w godzinach od 9.00-13.00 na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Harmonogram szczegółowy:
26-godzinny cykl wykładów ( dla 40 osób)
Sala wykładowa Osiedle Zgody 2, Nowa Huta


I dzień wykładów – 11.10.2021r. (poniedziałek)

8.00- 8.30 Rejestracja uczestników, przekazanie materiałów szkoleniowych.
8.30-10.00 Dziecko krzywdzone- diagnoza, symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci z uwzględnieniem czynu o podłożu seksualnym. Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie. Iwona Anna Wiśniewska- psychoterapeuta, seksuolog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-13.10 Ciąg dalszy wykładu Iwony Anny Wiśniewskiej
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki- psycholog społeczny UJ

II dzień wykładów – 14.10.2021r. (czwartek)

8.30-10.00 Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego. Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować. Przemysław Wypych- sędzia
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-12.25 Ciąg dalszy wykładu sędziego Przemysława Wypycha
12.25-13.20 FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) – choroba i jej skutki. Dr Katarzyna Kowalska, psycholog, Szpital Św. Ludwika w Krakowie,
13.20-13.40 Przerwa obiadowa
13.40-15.00 Ciąg dalszy wykładu – dr Katarzyna Kowalska.

III dzień wykładów – 18.10.2021r. (poniedziałek)

8.30-10.00 Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego. Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci. Dr Dariusz Chmiel – chirurg dziecięcy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-12.25 Ciąg dalszy wykładu doktora Dariusza Chmiela
12.25-13.10 Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną. Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu i zapobieganie zjawisku. Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowania zjawiska. Psychologiczny portret sprawcy przemocy. Bogna Liszka-Kisielewska- psycholog kliniczny
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy wykładu Bogny Liszki- Kisielewskiej

26-godzinny cykl warsztatów ( dla 20 osób)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

GRUPA A

I dzień warsztatów – 03.11.2021r. (środa)

8.30-10.00 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Wykorzystywanie seksualne małych dzieci. Masturbacja u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska- psychoterapeuta, seksuolog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-12.25 Ciąg dalszy- Iwona Anna Wiśniewska
12.25-13.10 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu. Agnieszka Majewska- Siwek – socjolog, mediator
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy- Agnieszka Majewska- Siwek

II dzień warsztatów – 08.11.2021r. (poniedziałek)

8.30 -10.00 Rozpoznanie dziecka krzywdzonego- obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka- Kisielewska- psycholog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa.
10.10-11.40 Ciąg dalszy- Bogna Liszka-Kisielewska
11.40-13.10 Terapia Integracji Sensorycznej w Zespole FAS. Renata Mirtyńska- fizjoterapeuta, terapeuta SI
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy – Renata Mirtyńska

III dzień warsztatów – 15.11.2021r. (poniedziałek)

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych- sędzia
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-13.10 Ciąg dalszy- Przemysław Wypych
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym. Anna Ceremuga- adwokat


26-godzinny cykl warsztatów ( dla 20 osób)
Sala warsztatowa ul. Bracka 10

GRUPA B

I dzień warsztatów – 18.11.2021r. (czwartek)

8.30 -10.00 Rozpoznanie dziecka krzywdzonego- obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka- Kisielewska- psycholog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa.
10.10-11.40 Ciąg dalszy- Bogna Liszka-Kisielewska
11.40-13.10 Praca z dzieckiem z FAS. Dr Marek Banach, wykładowca UP
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy – Dr Marek Banach, wykładowca UP

II dzień warsztatów – 22.11.2021r. (poniedziałek)

8.30-10.00 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Wykorzystywanie seksualne małych dzieci. Masturbacja u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska- psychoterapeuta, seksuolog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-12.25 Ciąg dalszy- Iwona Anna Wiśniewska
12.25-13.10 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu. Agnieszka Majewska- Siwek -socjolog, mediator
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy- Agnieszka Majewska- Siwek

III dzień warsztatów – 25.11.2021r. (czwartek)

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych- sędzia
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-13.10 Ciąg dalszy- Przemysław Wypych
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym. Anna Ceremuga- adwokat

Seminarium i konferencja podsumowująca odbędzie się 11 grudnia br. w godzinach od 9.00-13.00 na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przewiń do góry Skip to content