„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” – Harmonogram Jesień

Harmonogram dla jesiennej grupyHarmonogram 50-godzinnego cyklu szkoleń

W ramach projektu FIO2020 pt. „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

Grupa II
26 godzinny cykl wykładów (dla 50 osób)
I dzień wykładów – 16.09.2020 (środa)
UMK, os. Zgody 2, Kraków

8.00 – 8.30 Rejestracja uczestników, przekazywanie materiałów szkoleniowych
8.30 – 9.00 Wprowadzenie: Anna Grajcarek – prezes Fundacji ad vocem
9.00 – 10.30 Portret dziecka krzywdzonego – diagnoza. Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog
10.30 -10.40 Przerwa kawowa
10.40 – 13.10 Ciąg dalszy – Iwona Anna Wiśniewska
13.10 -13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom. Prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny UJ

II dzień wykładów – 22.09.2020 (wtorek)
UMK, os. Zgody 2, Kraków
8.30-10.00 FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) – choroba i jej skutki. Dr Janina Lankosz-Lauterbach
10.00- 10.10 Przerwa kawowa
10.10 – 10.55 Dr Janina Lankosz-Lauterbach
10.55 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.15 Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego. Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie. Standardy postepowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować. Przemysław Wypych – sędzia.
13.15-13.35 Przerwa obiadowa
13.35 – 15.05 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym. Anna Ceremuga – adwokat

III dzień wykładów – 29.09.2020 (wtorek)
UMK, os. Zgody 2, Kraków

8.30-10.00 Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego. Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci. Janina Lankosz-Lauterbach – pediatra.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-12.20 ciąg dalszy dr Lauterbach
12.20 -12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.15 Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną. Formy pomocy i zapobieganie zjawisku. Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowania zjawiska. Psychologiczny portret sprawcy przemocy. Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny
13.15-13.35 Przerwa obiadowa
13.35-15.05 Ciąg dalszy Bogna Liszka-Kisielewska

24 godzinny cykl warsztatów (dla 20 osób)

Grupa C
I dzień warsztatów 12.10.2020 (poniedziałek)
Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.00 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu. Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-13.10 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Wykorzystywanie seksualne małych dzieci. Masturbacja u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog kliniczny.
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów 13.10.2020 (wtorek)
Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.00 Rozpoznanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-11.40 Ciąg dalszy – Bogna Liszka – Kisielewska
11.40- 13.10 Terapia Integracji Sensorycznej w Zespole FAS. Renata Mirtyńska – fizjoterapeuta, terapeuta SI
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 ciąg dalszy – Renata Mirtyńska – fizjoterapeuta, terapeuta SI

III dzień warsztatów 20.10.2020 (wtorek)
Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych – sędzia.
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-13.10 Ciąg dalszy Przemysław Wypych
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-14.15 Ciąg dalszy Przemysław Wypych
14.15- 15.00 Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim. Anna Grajcarek – prezes fundacji ad vocem.

Grupa D
I dzień warsztatów 09.10.2020 (piątek)
Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.00 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu. Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-13.10 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Wykorzystywanie seksualne małych dzieci. Masturbacja u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog kliniczny.
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów 22.10.2020 (czwartek)
Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

11.30- 13.00 Praca z dzieckiem z FAS – dr Marek Banach, Uniwersytet Pedagogiczny
13.00-13.10 Przerwa kawowa
13.10-14.40 Ciąg dalszy – dr Marek Banach, Uniwersytet Pedagogiczny.
14.40-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Rozpoznanie dziecka krzywdzonego od 0 do 6 roku życia – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny
16.30-16.35 Przerwa kawowa
16.35-18.00 Ciąg dalszy – Bogna Liszka-Kisielewska

III dzień warsztatów 23.10.2020 (piątek)
Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych – sędzia.
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-13.10 Ciąg dalszy Przemysław Wypych
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-14.15 Ciąg dalszy Przemysław Wypych
14.15- 15.00 Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim. Anna Grajcarek – prezes fundacji ad vocem.

Uroczyste zakończenie szkolenia II grupy odbędzie się w dniu 20.11.2020 (piątek) na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. O godzinie 8.30 nastąpi rozdanie certyfikatów. Od godziny 9.00 do godziny 13.00 seminarium i debata publiczna (- jesli sytuacja pandemczna pozwoli… )

Projekt ma rekomendację Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak (pobierz)

Partner Projektu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2014-2020.

Przewiń do góry Skip to content