„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” – Program

PROGRAM:

50-godzinny cykl szkolenia
W ramach projektu: „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

26-godz. cykl wykładów obejmuje:

10 godz. Blok psychologiczny
Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.
Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci.
Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie.
Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną.
Formy pomocy i zapobieganie zjawisku.
Dzieci maltretowane.
Psychospołeczne i socjo-demograficzne uwarunkowanie zjawiska.
Psychologiczny portret sprawcy przemocy.
Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom.
Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny UJ

8 godz. Blok medyczny
Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego.
Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci.
FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) – choroba i jej skutki. Jak postępować z dzieckiem z deficytem neurologicznym?
Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska- pediatra Collegium Medicum UJ
Janina Lankosz – Lauterbach – pediarta
Joanna Świerczek – psycholog

8 godz. Blok prawny:
2 godz. Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym.
Anna Ceremuga – adwokat
4 godz. Dziecko jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym.
Przemoc domowa
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować.
2 godz. Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego.
Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy.
Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie.
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków.
Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

24-godz. cykl warsztatów obejmuje:

12 godz. Blok psychologiczny
Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka maltretowanego. Obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów.
Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny

2 godz. Blok medyczny
Terapia Integracji Sensorycznej w Zespole FAS.
Renata Mirtyńska – terapeuta

7 godz. Blok prawny
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu.
Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia?
Gdzie i jak interweniować?
Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci.
Procedura Niebieskich Kart
Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

2 godz. Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny.
Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator
1 godz. Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim – Anna Grajcarek

Projekt ma rekomendację Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak (pobierz)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przewiń do góry Skip to content