O fundacji

Fundacja „ad vocem” jest organizacją non profit. Została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 17 maja 2005 r. Swoje zadania statutowe realizuje w ramach wolontariatu. W ramach konkursów otwartych realizuje projekty społecznościowe oraz zadania zlecone np. przez ONZ czy Ministerstwo Zdrowia.  Wydawnictwo ad vocem wzmacnia prowadzone przez Fundację kampanie i inicjatywy społeczne.

Cele i zadania fundacji

Głównym celem Fundacji jest promowanie praw człowieka, prawa ofiar przestępstw, przede wszystkim praw dzieci, ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci, poprzez zwiększenie wykrywalności i reagowania na przemoc wobec dzieci, zmiana sposobu myślenia i nastawienia społeczności lokalnych wobec dramatu dziecka krzywdzonego. Przełamanie zmowy milczenia społeczności lokalnej na krzywdę dziecka oraz brak zgody na łamanie praw dzieci. Fundacja pracuje również nad przygotowaniem nowych propozycji uregulowań prawnych, skuteczniej chroniących prawa dzieci i lepiej zabezpieczających ich interes. Fundacja prowadzi też interwencje w przypadku, gdy zawodzi system prawny

Aktualności

Projekty

Przewiń do góry Skip to content