„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” – Harmonogram Wiosna

Harmonogram dla wiosennej grupyHarmonogram 50-godzinnego cyklu szkoleń

W ramach projektu pt. „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

Grupa I
26 godzinny cykl wykładów (dla 40 osób)

I dzień: wykłady online  – 28.05.2020 r. (czwartek)
13:00-14.30 Portret dziecka krzywdzonego – diagnoza. Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog
14:30 -14:45 Przerwa
14.45-16:15 Ciąg dalszy wykładu – Iwona Anna Wiśniewska
16.15-16.30 Przerwa
16.30-18.00 Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom. Prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny UJ

II dzień wykładów – 23.06.2020 (wtorek)
UMK, ul. Dekerta 24, Kraków

8:00-8:30 – Rejestracja uczestników i przekazanie materiałów szkoleniowych.
8:30 – 10:00 – Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego. Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy. Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie. Standardy postepowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować. Przemysław Wypych – sędzia.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-11:00 Ciąg dalszy – Przemysław Wypych
11:00-13:15 Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną. Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu i zapobieganie zjawisku. Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowania zjawiska. Psychologiczny portret sprawcy przemocy. Bogna Liszka – Kisielewska – psycholog kliniczny
13:15-13:30 – Przerwa obiadowa
13.30 – 15.00 Źródła praw dzieci w polskim systemie prawny. Anna Ceremuga – adwokat.

III dzień wykładów – 30.06.2020 (wtorek)
UMK, ul. Dekerta 24, Kraków

8.30-10.00 Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego. Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci. Janina Lankosz – Lauternach – pediatra.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-12.25 Ciąg dalszy – Janina Lankosz-Lauterbach.
12.25-13.10 FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) – choroba i jej skutki. Dr Janina Lankosz – Lauterbach.
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-14.15 Ciąg dalszy dr Janina Lankosz – Lauterbach.
14.15-15.30 Jak postępować z dzieckiem z deficytem neurologicznym. Joanna Świerczek – psycholog.

24 godzinny cykl warsztatów (dla 20 osób)

Grupa A (alfabetycznie od A do K)

I dzień warsztatów 7.07.2020 (wtorek)
UMK, ul Bracka 10, Kraków
8.30-10.00 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu. Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-13.10 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Wykorzystywanie seksualne małych dzieci. Masturbacja u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog kliniczny.
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów 14.07.2020 (wtorek)
UMK, ul. Bracka 10, Kraków
8.30-10.00 Rozpoznanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-11.40 Ciąg dalszy – Bogna Liszka – Kisielewska
11.40- 13.10 Terapia Integracji Sensorycznej z Zespole FAS. Renata Mirtyńska – fizjoterapeuta, terapeuta SI
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy – Renata Mirtyńska

III dzień warsztatów 21.07.2020 (wtorek)
UMK, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych – sędzia.
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-13.10 Ciąg dalszy Przemysław Wypych
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-14.15 Ciąg dalszy Przemysław Wypych.
14.15- 15.00 Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim. Anna Grajcarek – prezes fundacji ad vocem.

Grupa B (alfabetycznie od L- Z)
I dzień warsztatów 10.07.2020 (piątek)
UMK, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.00 Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych w sytuacji kryzysu. Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator.
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-13.10 Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka krzywdzonego. Wykorzystywanie seksualne małych dzieci. Masturbacja u małych dzieci. Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta, seksuolog kliniczny.
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy Iwona Anna Wiśniewska

II dzień warsztatów 16.07.2020 (czwartek)
UMK, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.00 Rozpoznanie dziecka krzywdzonego – obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów. Bogna Liszka-Kisielewska – psycholog kliniczny
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-11.40 Ciąg dalszy – Bogna Liszka – Kisielewska
11.40- 13.10 Terapia Integracji Sensorycznej z Zespole FAS. Renata Mirtyńska – fizjoterapeuta, terapeuta SI
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Ciąg dalszy – Renata Mirtyńska

III dzień warsztatów 23.07.2020 (czwartek)
UMK, ul. Bracka 10, Kraków

8.30-10.45 Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci. Procedura Niebieskiej Karty. Przemysław Wypych – sędzia.
10.45-10.55 Przerwa kawowa
10.55-13.10 Ciąg dalszy Przemysław Wypych
13.10-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-14.15 Ciąg dalszy Przemysław Wypych
14.15- 15.00 Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim. Anna Grajcarek – prezes fundacji ad vocem.


Uroczyste zakończenie szkolenia I grupy odbędzie się w dniu 27.07.2020 (poniedziałek) na Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. O godzinie 8.30 nastąpi rozdanie certyfikatów. Od godziny 9.00 do godziny 13.00 seminarium na temat skutków przemocy fizycznej u dzieci krzywdzonych, debata publiczna pt. „Jedenaste – nie bądź obojętny” oraz rekomendacje poprojektowe.

Projekt ma rekomendację Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak (pobierz)

Partner Projektu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2014-2020.

Przewiń do góry Skip to content