Projekty

Projekt Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej bezbronnego od 0 do 6 roku życia. – FIO 2017

Projekt dofinansowano ocena strategiczna. Podsumowanie projektu 28 listopada br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej bezbronnego od 0 do 6 roku życia”, który zrealizowany został w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017. Gościem specjalnym konferencji była red. Ewa Winnicka, autorka książki „Był sobie chłopczyk”. W  …

Projekt Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej bezbronnego od 0 do 6 roku życia. – FIO 2017 Read More »

Program Pilotażowy „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone” – 2008-2011

Fundacja realizowała pilotażowy program w latach 2008 – 2011 na terenie powiatu Limanowa i miasta LimanowaW ramach projektu fundacja zrealizowała pilotażowy projekt pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”. Na podstawie doświadczeń zebranych z programu pilotażowego powstał program „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”, który jest realizowany w kolejnych latach. Program początkowo był realizowany w ramach grantu blokowego Polsko-Szwajcarskiego …

Program Pilotażowy „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone” – 2008-2011 Read More »

Grant Szwajcarski 2012-2013

PROJEKT„Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżąw zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy.Zmiana statusu dziecka krzywdzonego.” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: …

Grant Szwajcarski 2012-2013 Read More »

Propozycje zmian uregulowań prawnych

Propozycje zmian uregulowań prawnych Katalog propozycji zmian uregulowań prawnych wraz z uzasadnieniami na bardziej chroniące dzieci krzywdzone, przygotowany przez fundację ad vocem w ramach bieżącego i długofalowego planu pracyI Wprowadzenie 1. Wprowadzając do polskiego ustawodawstwa system przeciwdziałania przemocy nie zadbano o to, żeby go obudować edukacją społeczną. Uzasadnienie:Fundacja zwróci się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i …

Propozycje zmian uregulowań prawnych Read More »

Projekt „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego- najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci” – FIO 2014

PODZIĘKOWANIA W imieniu Fundacji ad vocem serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc przy realizacji projektu pt. „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdzialaniem przemocy wobec dzieci”, a w szczególności:Panu Janowi Żądłodyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa Pani Bożenie OpachPO Kierownika Referatu ds. Młodzieży i Seniorów WSS UMK Pani Annie Prokop-Staszeckiejdyrektorowi …

Projekt „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego- najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci” – FIO 2014 Read More »

Projekt Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego – FIO 2016

Projekt fundacji ad vocem pt. „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 – priorytet 2 „Aktywne społeczeństwo”, kierunek działania 5 „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej”.      Celem projektu jest ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci, poprzez zwiększenie wykrywalności i reagowania na …

Projekt Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego – FIO 2016 Read More »

Kampania edukacyjna Ani Kropelki! Profilaktyka FASD – 2020

FASD (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych) to poważny problem społeczny. W Polsce co roku rodzi się 9 tys. dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodowych (FASD). Lekarze przypuszczają, że wiele dysfunkcji takich jak ADHD, autyzm czy inne zaburzenia neurologiczne mogą być spowodowane incydentalnym spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży, zwłaszcza, że jest to zjawisko powszechnie akceptowane. Większość …

Kampania edukacyjna Ani Kropelki! Profilaktyka FASD – 2020 Read More »

Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego

SWISS PROJEKT„Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżąw zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy.Zmiana statusu dziecka krzywdzonego.” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Kwota przyznanego dofinansowania …

Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego Read More »

Kampania społeczna Jedenaste: Nie bądź obojętny

Rodzina powinna być środowiskiem przyjaznym dla dziecka, gdzie będzie ono mogło w sposób harmonijny i bezpieczny dorastać i rozwiajć swoje pasje. Tymczasem w czterech ścianach domu dochodzi niekiedy do najstraszniejszych aktów przemocy. Ona ma wiele twarzy: przemoc fizyczna, emocjonalna, seksualna, ekonomiczna… Wiele ofiar nie potrafi nikomu powiedzieć o swoich codziennych dramatach. Dopiero, kiedy dochodzi do …

Kampania społeczna Jedenaste: Nie bądź obojętny Read More »

Kampania edukacyjna Mamo nie krzywdź. Profilaktyka FAS – 2018

Kampania współfinansowana ze środków Małego Grantu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Projekt „Mamo nie krzywdź. Profilaktyka FAS” uznany został za najlepszy projekt społeczny w 2019 roku, a Fundacja „ad vocem” została laureatem nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w Kategorii: Najlepszy Projekt Społeczny. FAS – PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY W wielowiekowej …

Kampania edukacyjna Mamo nie krzywdź. Profilaktyka FAS – 2018 Read More »

Skip to content