„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” – Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do projektu pt.”Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”:

Rekrutacja odbywać się będzie do 25 września 2021 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronach internetowych:
,
portalu edukacyjnego Urzędu Miasta Krakowa,
strony internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty,
stron internetowych małopolskich starostw oraz w biurze fundacji po uprzednim uzgodnieniu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu na adres e-mail fundacji: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl .
Są dwa rodzaje formularzy zgłoszeniowych: dla osób zawodowo pracujących z dziećmi lub na ich rzecz oraz dla studentów.

Wypełniony formularz można też wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura fundacji po telefonicznym uzgodnieniu terminu:
ul. Dunajewskiego 6, 4 piętro, 31-133 Kraków, tel. 605 208 029.

Należy pamiętać, aby przesłane formularze znalazły się w biurze fundacji przed zakończeniem rekrutacji. W przypadku większej ilości chętnych, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe w tym 500-stronnicowy poradnik pt. ”Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przewiń do góry Skip to content