Źródła Praw Dzieci


KOMPLET DOKUMENTÓW PRAWNYCH
STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁA PRAW DZIECI

Stan prawny na koniec 2012 r.

I. Deklaracja Praw Dziecka
II. Konwencja o prawach dziecka
III. Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci
IV. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
V. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

VI. Polska Karta Praw Ofiary
VII. Świat Przyjazny Dzieciom

Przewiń do góry Skip to content