Ankiety Badawcze

Ankiety Badawcze oceniające przydatność szkolenia – ilość ankiety: 50.

Na pytania od 1 – 6 odpowiedzi udzieliło 44 osób

Na pierwsze pytanie dotyczące tego, czy szkolenie poszerzyło umiejętności z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego. 24 uczestników odpowiedziało zdecydowanie tak, 13 stwierdziło, że tak, 6 osób, że raczej tak i 1 osoba, że raczej nie.

Kolejne pytanie dotyczyło poszerzenia umiejętności z zakresu udzielania skutecznej pomocy dziecku krzywdzonemu. 17 ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 18 uważało, że tak i 9 osób zaznaczyło odpowiedź raczej tak.

Trzecie pytanie polegało na ocenie stopnia przydatności szkolenia do specyfiki pracy zawodowej na podstawie siedmiostopniowej skali. 25 uczestników oceniło przydatność szkolenia na 7 punktów, 10 uczestników na 6 punktów, 7 uczestników na 5 punktów, 1 osoba oceniła przydatność szkolenia na 3 punkty oraz 1 osoba na 1 punkt. Średnia ocen uczestników wynosi 6,23.

Następne pytania dotyczyło podwyższenia kompetencji zawodowych uczestników poprzez nabycie nowych umiejętności oraz aktualizację wiedzy w trakcie szkolenia. 18 uczestników uznało, że szkolenie zdecydowanie poszerzyło ich kompetencje, 21 osób udzieliło odpowiedzi “tak”, 3 osoby wybrały odpowiedź “raczej tak” i 2 osoby stwierdziły, że raczej nie.

Na pytanie dotyczące powiązania nowo zdobytych umiejętności z satysfakcją z wykonywanej pracy, 9 osób odpowiedziało, że nowa wiedza zdecydowanie przyczyniła się do wzrostu ich satysfakcji, 21 stwierdziło, że tak, 9 osób udzieliło odpowiedzi raczej tak oraz 5 osób uważało, że nowo zdobyta wiedza raczej nie przyczyni się do wzrostu satysfakcji.

Kolejne pytanie dotyczyło wzrostu samooceny zawodowej uczestników na skutek szkolenia, 11 uczestników odpowiedziało, że ich samoocena zdecydowanie wzrośnie, 20 uczestników udzieliło odpowiedzi “tak”, 7 osób uważało, że ich samoocena raczej wzrośnie, 5 osób, że raczej nie oraz 1 osoba udzieliła odpowiedzi “nie”.

Na pytanie siódme dotyczące tego czy szkolenie wpłynie na wzrost aktywizacji zawodowej w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego, odpowiedziało 47 ankietowanych. 20 osób odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 20 osób udzieliło odpowiedzi “tak”, 4 osoby uznały, że raczej tak, oraz 3 osoby odpowiedziały, że szkolenie raczej nie wpłynie na wzrost ich aktywizacji zawodowej w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego.

Kolejne pytanie dotyczyło możliwości integracji środowiska zawodowego poprzez organizację szkolenia w grupach przeznaczonych dla osób pracujących w tym samym rejonie Krakowa. Odpowiedzi udzieliło 47 ankietowanych. 16 osób odpowiedziało, że szkolenie to zdecydowanie się przyczyni do lepszej współpracy, 14 osób uznało, że tak, 16 osób, że raczej tak oraz 1 osoba uznała, że szkolenie raczej nie ma żadnego wpływu na przyszłą współpracę.

Na pytanie dotyczące tego czy po ukończeniu szkolenia prestiż zawodowy uczestników wzrośnie odpowiedziało 48 ankietowanych. 10 osób odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 12 osób uznało, że tak, 13 ankietowanych udzieliło odpowiedzi “raczej tak”, 10 osób uważa, że raczej nie, natomiast 3 osoby uznały, że szkolenie nie będzie miało wpływu na wzrost ich prestiżu.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy szkolenie przygotowuje do udziału w zespołach interdyscyplinarnych i koalicjach lokalnych przeciwdziałania przemocy. 48 ankietowanych udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 12 osób uznało, że zdecydowanie tak jest, 24 osoby odpowiedziały, że “tak”, 9 uczestników stwierdziło, że raczej tak, 2 osoby uznały, że raczej nie oraz według 1 osoby szkolenie nie przygotowuje do tego typu aktywności.

Następne pytanie dotyczyło oceny szkolenia od strony internetowej na podstawie siedmiostopniowej skali. Odpowiedzi udzieliło 46 uczestników. 29 osób oceniło szkolenie pod względem internetowym na 7 punktów, 12 osób na 6 punktów, 4 uczestników na 5 punktów oraz 1 osoba na 4 punkty. Średnia ocena uczestników to 6,5.

Pod względem ogólnej jakości organizacji szkolenia uczestnicy również dokonali oceny pod postacią siedmiostopniowej skali. 48 ankietowanych udzieliło odpowiedzi. 37 osób oceniło szkolenie na 7 punktów, 10 osób na 6 punktów oraz 1 osoba na 4 punkty. Średnia punktów oceny udzielonych przez ankietowanych wynosi 6,73.

Raport powstał na podstawie 527 ankiet oceniających wykładowców i trenerów oraz 50 ankiet badawczych. Łącznie opracowano 577 ankiet.

Ewaluacja została przygotowana przez: Gabrielę Grzybek, Roksanę Hajduk, Julię Pena, Aleksandrę Śpiewak, Konrada Pilarczyka

Raport został przygotowany przez Konrada Pilarczyka z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach praktyki studenckiej.

Data: 04.07.2023

Przewiń do góry Skip to content