„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” – Projekt FIO 2020

JAK PRZERWAĆ DRAMAT DZIECI KRZYWDZONYCH?

Celem zadania jest edukacja szeroko pojętej społeczności Małopolskiej w zakresie rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Projekt „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” wzmacnia politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Skierowany jest do szeroko pojętej społeczności małopolskiej i obejmuję edukację w zakresie rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz promocji praw dzieci, w tym również praw dzieci nienarodzonych (dotkniętych zespołem poalkoholowym FAS). Projekt skierowany jest do szeroko pojętej społeczności małopolskiej i obejmuję edukację w zakresie rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz promocji praw dzieci, w tym również praw dzieci nienarodzonych (dotkniętych zespołem poalkoholowym FAS).

W wyniku cyklu szkoleniowego przewidzianego w ramach projektu, zostaną wzmocnione kompetencje osób zawodowo pracujących z dziećmi bądź na ich rzecz. W sumie przeszkolimy 80 osób w dwóch turach – wiosną i jesienią. W efekcie beneficjenci szkoleń podniosą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie wiedzy w zakresie prawno-karnych instrumentów przeciwdziałania przemocy w ramach 50- godzinnego programu szkoleniowego. Program składa się z trzech bloków tematycznych: medycznego, psychologicznego i prawnego i obejmuje: 26 godzin wykładów oraz 24 godziny warsztatów.

Pierwsza grupa odbyła szkolenia w okresie maj-czerwiec-lipiec.
16.09 szkolenie zaczyna II grupa. Udział we wszystkich wykładach i warsztatach jest obowiązkowy! 

WYKŁADY:
16.09.2020 UMK, os. Zgody 2
22.09.2020 UMK, os. Zgody 2
29.09.2020 UMK, os. Zgody 2
Warsztaty Grupa C:
12.10.2020 Centrum Dialogu, Bracka 10, Kraków
13.10.2020 Centrum Dialogu, Bracka 10, Kraków
20.10.2020 Centrum Dialogu, Bracka 10, Kraków
Warsztaty grupa D:
09.10.2020 Centrum Dialogu, Bracka 10, Kraków
22.10.2020 Centrum Dialogu, Bracka 10, Kraków
23.10.2020 Centrum Dialogu, Bracka 10, Kraków

Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj:

Wszyscy uczestnicy otrzymają 440-stronicowy poradnika pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?” stanowiącego kompendium wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny, psychologii, psychologii społecznej, prawa niezbędnej do rozpoznania dziecka krzywdzonego i wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu.

W projekcie przewidziano takze dwie kampanie społeczne. Kampania „Jedenaste: nie bądź obojętny” ma na celu zwrócenie uwagi na dramat dzieci krzywdzonych i ich praw, zwłaszcza w kontekście powszechnej obojętności, zmiany sposobu myślenia i nastawienia do zjawiska przemocy wobec dzieci. W kampanii zwracamy uwagę na całkowicie nieobecny w polskiej przestrzeni publicznej problem dzieci dotkniętych trwałym kalectwem (niedorozwój umysłowy, fizyczny) na skutek przemocy doznanej w dzieciństwie, a także proponujemy propozycje zmian uregulowań prawnych na bardziej przyjazne i opiekuńcze wobec dzieci.

Jednocześnie prowadzona jest też kampania „Mamo nie krzywdź! Profilaktyka FAS”, której celem jest przekazanie wiedzy na temat nieodwracalnych skutków powstałych w wyniku spożywaniu alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym uszkodzeń neurologicznych mózgu dziecka.

Obie kampanie prowadzone będą w mediach społecznościowych, w nośnikach MPK oraz planowana jest także kampania billboardowa na terenie Krakowa druków wielkoformatowych „Mamo, nie krzywdź!”.

Projekt ma rekomendację Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak (pobierz)

Partner Projektu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2014-2020.

Przewiń do góry Skip to content