Program Pilotażowy „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone” – 2008-2011

Fundacja realizowała pilotażowy program w latach 2008 – 2011 na terenie powiatu Limanowa i miasta Limanowa
W ramach projektu fundacja zrealizowała pilotażowy projekt pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”.

Na podstawie doświadczeń zebranych z programu pilotażowego powstał program „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”, który jest realizowany w kolejnych latach.
Program początkowo był realizowany w ramach grantu blokowego Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, w następnych latach w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO.

Partnerem Projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Limanowej

Przewiń do góry Skip to content