„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” – Program

„JAK PRZERWAĆ DRAMAT DZIECI KRZYWDZONYCH?” – Program:

W ramach projektu odbył się 52-godzinny cykl szkolenia

26-godz. cykl wykładów obejmuje:

Blok psychologiczny – 10 godz.:


 • Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.

 • Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci.

 • Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie.

 • Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną.

 • Formy pomocy i zapobieganie zjawisku przemocy wobec dzieci.

 • Dzieci maltretowane.

 • Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowanie zjawiska.

 • Psychologiczny portret sprawcy przemocy.

 • Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom.

Wykładowcy:
 • Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta

 • Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny

 • prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny
 • Blok medyczny – 8 godz.:


  • Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego

  • Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci.

  • FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) – choroba i jej skutki. Jak postępować z dzieckiem z deficytem neurologicznym?

  Wykładowca:
 • dr Janina Lankosz – Lauterbach – pediatra

 • Blok prawny – 8 godz.:


  • Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym.

  • Dziecko jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym.

  • Przemoc domowa

  • Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować.

  • Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego.

  • Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy.

  • Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie.

  • Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków.

  Wykładowcy:
 • Anna Ceremuga – adwokat

 • Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

 • 26-godz. cykl warsztatów obejmuje:

  Blok psychologiczny – 12 godz.:


  • Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka maltretowanego. Obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów.

  • Wykorzystywanie seksualne dzieci i masturbacja u małych dzieci.

  Trenerzy:
 • Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta

 • Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
 • Blok medyczny – 4 godz.:


  • Terapia Integracji Sensorycznej w Zespole FAS.

  • Praca z dzieckiem z FAS.

  Trenerzy:
 • Renata Mirtyńska – terapeuta

 • dr Marek Banach- wykładowca UP

 • Blok prawny – 10 godz.:


  • Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci.

  • Procedura Niebieskich Kart.

  • Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny. Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim.

  Trenerzy:
 • Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator sądowy

 • Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

 • Anna Grajcarek- koordynator projektu
 • 11.12.2021 (sobota) – Konferencja podsumowujaca konczaca sie edycje szkolenia

  Program Konferencji

  9:00-9:45 Rozpoczęcie konferencji, podsumowanie kończącej się edycji szkolenia
  Anna Grajcarek, Prezes Fundacji ad vocem

  9:45-10:30Współczesne cyberzagrożenia – dziecko w szkole
  podinspektor Wojciech Chechelski, Małopolska Policja

  10:30 – 11:15Skutki Maltretowania w dzieciństwie”
  lek. med. Magdalena Zgoda-Aleksandrowicz, mgr. Karolina Kwiatkowska, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  11:15 – 11:45 „Zespół Dziecka Potrząsanego”
  neuropsycholog Anita Franczak-Young, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  11:45-12:30 „Nowy Wymiar motywacji”
  dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha, coach MCC, wykładowca akadamicki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  12:30 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

  Przewiń do góry Skip to content