Program Szkolenia W ramach projektu: „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

PROGRAM:
52-godzinny cykl szkolenia

W ramach projektu:
„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?”

26-godz. cykl wykładów obejmuje:

10 godz. Blok psychologiczny:
Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.
Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci.
Konsekwencje maltretowania w dzieciństwie.
Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną.
Formy pomocy i zapobieganie zjawisku przemocy wobec dzieci.
Dzieci maltretowane.
Psychospołeczne i socjodemograficzne uwarunkowanie zjawiska.
Psychologiczny portret sprawcy przemocy.
Zachowania pro społeczne – jak nakłaniać do udzielania pomocy krzywdzonym dzieciom.
Wykładowcy:
Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny
prof. Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny

8 godz. Blok medyczny:
Diagnostyka medyczna dziecka krzywdzonego.
Jak rozpoznać zespół dziecka maltretowanego, definicja, charakterystyka, epidemiologia postaci klinicznych urazów nieprzypadkowych, rzadkie postacie maltretowania dzieci.
FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) – choroba i jej skutki. Jak postępować z dzieckiem z deficytem neurologicznym?
Wykładowcy:
dr Janina Lankosz – Lauterbach – pediatra

8 godz. Blok prawny:
Źródła praw dzieci w polskim systemie prawnym.
Dziecko jako ofiara przemocy, z uwzględnieniem czynów o podłożu seksualnym.
Przemoc domowa
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Standardy postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, jak i gdzie interweniować.
Prawnokarna ochrona dziecka krzywdzonego.
Prawnokarne instrumenty przeciwdziałania przemocy.
Uprawnienia osób lub instytucji zawiadamiających o przestępstwie.
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków.
Wykładowcy:
Anna Ceremuga – adwokat
Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

26 godz. cykl warsztatów obejmuje: 

12 godz. Blok psychologiczny:
Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka maltretowanego. Obserwacja, rozmowa, prezentacja wybranych przykładów.
Wykorzystywanie seksualne dzieci i masturbacja u małych dzieci.
Trenerzy:
Iwona Anna Wiśniewska – psychoterapeuta
Bogna Liszka-Kisielewskia – psycholog kliniczny

4 godz. Blok medyczny:
Terapia Integracji Sensorycznej w Zespole FAS.
Praca z dzieckiem z FAS.
Trenerzy:
Renata Mirtyńska – terapeuta
dr Marek Banach- wykładowca UP

10 godz. Blok prawny:
Skuteczna pomoc dziecku krzywdzonemu. Kto i jak zgłasza fakt krzywdzenia? Gdzie i jak interweniować? Obowiązujące procedury w przypadku przestępczości wobec dzieci.
Procedura Niebieskich Kart.
Mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Dziecko w sytuacji kryzysu rodziny.  Status dziecka krzywdzonego w ustawodawstwie polskim.
Trenerzy:
Agnieszka Majewska-Siwek – socjolog, mediator sądowy
Anna Grajcarek- koordynator projektu
Przemysław Wypych – sędzia sądu rodzinnego

Przewiń do góry Skip to content