Komunikat nr II
fundacji ad vocem dotycząca rekrutacji na kolejną edycję szkolenia „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” w ramach programu NOWEFIO 2022 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz programu szkolenia.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przygotowujemy osoby zawodowo pracujące z dziećmi lub na ich rzecz do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W ramach projektu przeprowadzony zostanie 52- godzinny cykl szkolenia skierowany do: nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, wychowawców, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny itp. pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, świetlicach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej i innych placówkach pracujących z dziećmi lub na ich rzecz z terenu małopolski.

52 godzinny program edukacyjny składa się z trzech bloków tematycznych : medycznego , psychologicznego i prawnego , obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4 godzinne seminarium. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w dni robocze na ogół raz w tygodniu w godzinach od 8:30-15:00. Wykłady planujemy na wrzesień, a warsztaty na październik i listopad, a seminarium i konferencje podsumowującą na jedną z sobót grudniowych.
Program szkolenia: Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?

Wykładowcami i trenerami są doświadczeni i szanowani w swoich środowiskach lekarze, psycholodzy, prawnicy i terapeuci.

Zasady rekrutacji: 
Rekrutacja odbywać się będzie od 15 maja 2022r. do 15 lipca 2022r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronach internetowych fundacji ad vocem: ad vocem.org.pl zakładka NOWEFIO 2022 lub zakładka aktualności.

Ankiety są w dwóch wersjach dla pracowników oraz dla studentów. Ankietę można również pobrać na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz stron internetowych małopolskich starostw.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu na adres e-maila fundacji: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl. Wypełniony formularz można również wysłać pocztą na adres Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków lub dostarczyć osobiście do biura fundacji Dunajewskiego 6, IV piętro po telefonicznym uzgodnieniu terminu, Tel: 605208029.

Należy pamiętać, aby przesłane formularze zgłoszeniowe znalazły się w biurze fundacji przed zakończeniem rekrutacji.

W przypadku większej ilości chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

O miejscu wykładów, warsztatów i seminarium uczestniczy szkolenia zostaną poinformowani indywidualnie, otrzymają również szczegółowy program szkolenia oraz harmonogram.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe w tym 440 stronnicowy poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”

Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Anna Grajcarek
Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content