Kolejna edycja programu „Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego”

Fundacja „Ad Vocem” z przyjemnością informuje, że rozpoczyna koleją edycję programu „Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego”, który tym razem realizowany będzie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Projekt „Umiejętność rozpoznawania i reagowania na dramat dziecka krzywdzonego – najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci”, podobnie jak poprzednie edycje, skierowany jest do osób zawodowo pracujących z dziećmi: psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych, wychowawców, kuratorów, pracowników policji, nauczycieli przedszkolnych pracujących: w szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, komendach policji, na terenie miasta Krakowa i trzech sąsiadujących z Krakowem powiatów: krakowskiego, wielickiego i proszowickiego. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa – Wydział Spraw Społecznych oraz Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 80 osób w zakresie podniesienia umiejętności w zakresie rozpoznawania i udzielania skutecznej pomocy dziecku krzywdzonemu. Cykl szkolenia obejmuje 24 godziny wykładów (w grupach 40 osobowych) oraz 24 godziny warsztatów (w grupach 20 osobowych). Łącznie 6 dni po 8 godzin. Projekt skierowany jest do 40 osób pracujących w placówkach na terenie Krakowa oraz 40 osób pracujących w placówkach z terenu powiatu krakowskiego. Organizację szkolenia dla osób pracujących w placówkach z terenu powiatu proszowickiego i wielickiego planowana jest po wakacjach.

Szkolenie dla osób z Krakowa odbywać się będzie w lutym i marcu 2015 a dla osób z powiatu krakowskiego w marcu i kwietniu 2015 (dokładny harmonogram zostanie umieszczony na stronie Fundacja). Zakończenie projektu 28.04.2015 uroczystą konferencją na Sali Obrad UMK.

W ramach projektu przygotowany i wydany zostanie, w nakładzie 4000 egzemplarzy, 450 stronicowy poradnik, który nieodpłatnie trafi do wszystkich placówek pracujących z dziećmi na terenie m. Krakowa, pow. krakowskiego, proszowickiego i wielickiego. Poradnik zawierał będzie kompendium wiedzy z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego, komplet dokumentów, stanowiących źródło praw dziecka. 

Rekrutację do projektu rozpoczynamy z końcem grudnia.

Ankiety zgłoszeniowe będą do pobrania na stronie Fundacji, na Portalu Edukacyjnym UMK oraz w siedzibie Fundacji pod koniec grudnia.

Partnerzy Projektu:

Przewiń do góry Skip to content