PROJEKT „Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego.”

Fundacja „Ad vocem” złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Tytuł projektu: „Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego”.
Projekt został wybrany do dofinansowania i zaakceptowany w całości w kształcie opracowanym przez Fundację „Ad vocem”
Jest realizowany od 2 listopada 2012 r. a zakończenie realizacji wyznaczono na 30 września 2013 r.

Projekt skierowany jest do 160 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz: pielęgniarek i higienistek szkolnych, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów szkolnych, kuratorów, wychowawców i policjantów pracujących w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, komendach Policji, z terenu Krakowa.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 50 140,98 CHF. 

Przewiń do góry Skip to content