Komunikat nr 2-2023

fundacji ad vocem dotyczący rekrutacji na kolejną edycję szkolenia „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” w ramach programu NOWEFIO 2022 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz programu szkolenia.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przygotowujemy osoby zawodowo pracujące z dziećmi lub na ich rzecz do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W ramach projektu przeprowadzony zostanie 52- godzinny cykl szkolenia skierowany do: nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, wychowawców, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej itp. pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, świetlicach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej i innych placówkach pracujących z dziećmi lub na ich rzecz z terenu małopolski.

Zapraszamy do udziału w programie edukacyjny. 52 godzinny program edukacyjny składa się z trzech bloków tematycznych : medycznego , psychologicznego i prawnego , obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4 godzinne seminarium. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w dni robocze na ogół raz w tygodniu w godzinach od 8:30-15:00.

Wykładowcami i trenerami są doświadczeni i szanowani w swoich środowiskach lekarze, psycholodzy, prawnicy i terapeuci.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbywać się będzie od 20 lutego 2023 do 31 marca 2023, na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na stronach internetowych fundacji ad vocem: ad vocem.org.pl zakładka NOWEFIO 2023 lub zakładka aktualności. Kwestionariusz zgłoszeniowy można również pobrać na portalu edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz strona internetowych małopolskich placówek nadzorujących edukację oraz pomocy społecznej starostw małopolskich.

Kwestionariusze są w dwóch wersjach – dla pracowników i studentów.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w formie skanu na adres e-maila fundacji: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl. Wypełniony formularz można również wysłać pocztą na adres Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków lub dostarczyć osobiście do biura fundacji Dunajewskiego 6, IV piętro po telefonicznym uzgodnieniu terminu, Tel: 605208029.

Należy pamiętać, aby przesłane formularze zgłoszeniowe znalazły się w biurze fundacji przed zakończeniem rekrutacji.

W przypadku większej ilości chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista rezerwowa.

O miejscu wykładów, warsztatów i seminarium uczestniczy szkolenia zostaną poinformowani indywidualnie, otrzymają również szczegółowy program szkolenia oraz harmonogram.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty oraz materiały szkoleniowe w tym 455 stronnicowy poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”

Projekt ma rekomentacje Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Szczegóły realizacji projektu, harmonogram oraz zasady rekrutacji przekażemy w kolejnych komunikatach.

Zapraszamy!

Anna Grajcarek
Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content