Raport z badania stopnia przydatności szkolenia

Na podstawie opracowanych ankiet badawczych w ramach projektu: „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych” sfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO z roku 2022.

Przedmiot ewaluacji
1. Czy szkolenie poszerzyło Pani/Pana umiejętności z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego? Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak45,83
Tak37,5
Raczej tak16,6
Raczej nie0
Nie0
Przedmiot ewaluacji
2. Czy szkolenie poszerzyło Pani/Pana umiejętności z zakresu udzielania skutecznej pomocy dziecku krzywdzonemu? Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak29,16
Tak37,5
Raczej tak29,16
Raczej nie0
Nie0
Przedmiot ewaluacji
3. Czy szkolenie przyczyniło się do podwyższenia Pani/Pana kompetencji zawodowych poprzez nabycie nowych umiejętności i aktualizację wiedzy? Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak45,83
Tak33,33
Raczej tak20,83
Raczej nie0
Nie0
Przedmiot ewaluacji
4. Czy wiedza i umiejętności wyniesione ze szkolenia przyczyniają się do wzrostu satysfakcji z wykonywanej pracy?Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak20,83
Tak50
Raczej tak16,66
Raczej nie8,33
Nie8,33
Przedmiot ewaluacji
5. Czy ukończone szkolenie wpłynie na wzrost Pani/Pana samooceny zawodowej?Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak33,33
Tak41,66
Raczej tak16,66
Raczej nie12,5
Nie4,16
Przedmiot ewaluacji
6. Czy szkolenie wpłynie na wzrost Pani/Pana aktywizacji zawodowej w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego?Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak29,16
Tak41,66
Raczej tak29,16
Raczej nie4,16
Nie0
Przedmiot ewaluacji
7. Czy szkolenie zorganizowane w grupach przeznaczonych dla osób pracujących w tym samym rejonie Krakowa przyczyni się do integracji środowiska zawodowego, a tym samym lepszej współpracy na rzecz pomocy dzieciom?Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak12,5
Tak41,66
Raczej tak29,16
Raczej nie12,5
Nie8,33
Przedmiot ewaluacji
8. Czy wiedza zdobyta podczas szkolenia wpłynie na zwiększenie Pani/Pana prestiżu zawodowego?Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak12,5
Tak33,33
Raczej tak33,33
Raczej nie16,66
Nie8,33
Przedmiot ewaluacji
9. Czy udział w szkoleniu przygotowuje do udziału w zespołach interdyscyplinarnyc, koalicjach lokalnych przeciwdziałania przemocy?Średnia ocen w %
Zdecydowanie tak16,66
Tak50
Raczej tak25
Raczej nie4,16
Nie0
Przedmiot ewaluacji
10. Proszę określić stopień przydatności szkolenia do specyfiki zawodowejŚrednia ocen
 6,47
Przedmiot ewaluacji
11. Ogólna ocena szkolenia od strony internetowejŚrednia ocen
 6,7
Przedmiot ewaluacji
12. Ogólna ocena organizacji szkoleniaŚrednia ocen
 6,75

Opracowanie ankiet: studentki II roku, Ekonomii Społecznej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Przygotowanie raportu na podstawie ankiet badawczych: studentka II roku, Pedagogiki, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Przewiń do góry Skip to content