KOLEJNA EDYCJA PROJEKTU JAK PRZERWAĆ DRAMAT DZIECI KRZYWDZONYCH?

Uprzejmie informujemy, że projekt edukacyjny „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych?” fundacji ad vocem otrzymał pozytywną opinię i dotację decyzją Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO 2021. Tym razem jest to dotacja na trzy lata – 2021-2023. Łącznie w tych latach zaplanowano 3 edycje projektu: pierwsza edycja zrealizowana będzie jesienią 2021r, druga edycja jesienią 2022r., a trzecia wiosną 2023r. Szczegółowy harmonogram realizacji projektu opracowany będzie sukcesywnie na poszczególne lata.

Podobnie jak w poprzednich latach, celem projektu jest edukacja szeroko pojętej społeczności małopolskiej w zakresie rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Zaplanowano dwie kampanie społeczne: „Jedenaste, nie bądź obojętny” oraz „Mamo nie krzywdź! Profilaktyka FAS”. W ramach projektu przeprowadzony zostanie również 52-godzinny cykl szkoleń dla grupy 120 osób zawodowo pracujących z dziećmi lub na ich rzecz: pedagogów szkolnych, nauczycieli, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, wychowawców, pielęgniarek szkolnych, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny; osób pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, placówkach pomocy społecznej i innych placówkach pracujących na rzecz dzieci w Małopolsce. 

52-godzinny program składa się z 3 trzech bloków tematycznych: medycznego,psychologicznego, prawnego i obejmuje 26 godzin wykładów, 26 godzin warsztatów oraz 4-godzinne seminarium. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w dni robocze na ogół raz w tygodniu w godzinach od 8.30 do 15.00 w miesiącach październik i listopad, a seminarium i konferencja podsumowująca w jedną z grudniowych sobót. Wykładowcami i trenerami są doświadczeni i szanowani w swoich środowiskach psycholodzy, lekarze, prawnicy i terapeuci.

Udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Szczegóły realizacji projektu, harmonogram oraz zasady rekrutacji przekażemy w kolejnych komunikatach do końca lipca. Informacje będą podane na naszej stronie internetowej, w zakładce Aktualności oraz zakładce Projekt NOWE FIO 2021.

Cykl szkoleń zaplanowaliśmy w trybie stacjonarnym, jednak nie możemy wykluczyć, że szkolenia mogą odbywać się również w trybie zdalnym, w zależności od aktualnych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Zapraszamy!

Anna Grajcarek,
Prezes fundacji ad vocem

Przewiń do góry Skip to content