Współpraca z Fundacją PRO UNIVERSITATIS

Fundacja ad vocem podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS. W ramach współpracy będziemy wspólnie podejmować przedsięwzięcia ukierunkowane na realizacje celów statutowych obu fundacji, wzmacniania ich potencjału, kreowania postaw prospołecznych oraz pobudzania aktywności obywatelskiej.

Porozumienie dotyczy podejmowania i wspierania przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów statutowych obu organizacji, wzmacniania ich potencjału i pozycji konkurencyjnej, budowania świadomości społecznej, kreowania postaw prospołecznych oraz pobudzania aktywności obywatelskiej wspierających rozwój zrównoważony gospodarki i jej uczestników.

Dla realizacji w/w celu strony zgodnie zadeklarowały, m.in.:
– promowanie podejmowanych przez obie organizacje inicjatyw w ramach ich działań statutowych,
– wymianę wiedzy i doświadczeń w ramach realizacji wspólnych projektów,
– uczestnictwo przedstawicieli obu organizacji w wydarzeniach przez nich organizowanych (konferencjach, seminariach, warsztatach, konkursach, itp.).
– wsparcie we wzmacnianiu wizerunku obu organizacji jako podmiotów otwartych na innowacyjne idee i rozwiązania w sferze społecznej.

Przewiń do góry Skip to content