Szkolenie „Przeciwdziałanie Przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego”

Fundacja ad vocem zaprasza osoby zawodowo pracujące z dziećmi lub na ich rzecz z terenu Krakowa i okolicznych powiatów na IV edycję szkolenia, przygotowującego do rozpoznawania dzieci krzywdzonych i udzielania im pomocy. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego”, finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.

48-godzinne szkolenie skierowane do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, nauczycieli przedszkolnych, pracowników socjalnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych, kuratorów realizowane będzie w dwóch 40-osobowych grupach i w dwóch terminach. 

I Grupa: październik-listopad 2016

II Grupa: listopad-grudzień 2016


 ZAPISY:Rekrutacja odbywać się będzie od 2 września 2016 do 24 września 2016. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie fundacji www.advocem.org.pl w zakładce Projekt FIO 2016 i wypełniony (skan) przesłać na adres mailowy: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl

Formularz zgłoszeniowy można również otrzymać i wypełniony dostarczyć osobiście do siedziby fundacji: Kraków, ul. Dunajewskiego 6, IV piętro, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Telefon: 605208029.Można go również wysłać pocztą, należy jednak pamiętać, aby przesyłka znalazła się w biurze fundacji do 24 września.  

PROGRAM:Program szkolenia, nazwiska wykładowców oraz terminarz zajęć znajduje się na stronie fundacji: www.advocem.org.pl w zakładce Projekt FIO 2016. Szkolenie trwa 6 dni, zajęcia odbywają się na ogół raz w tygodniu po 8 godzin lekcyjnych (z przerwami) i obejmuje 24 godziny wykładów i 24 godziny warsztatów. Wykłady odbywać się będą na sali konferencyjnej Szpitala Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, a warsztaty na sali nr 6 Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) w Nowej Hucie, os. Centrum C 10. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz 440-stronicowy poradnik „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone”, zawierający kompendium wiedzy z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz komplet dokumentów, stanowiących źródła praw dziecka. Udział w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU:Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poproszone o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 28 września, w formie informacji elektronicznej lub telefonicznej. Brak potwierdzenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Podział na grupy warsztatowe nastąpi w trakcie pierwszego dnia wykładów. Szkolenie zakończone będzie Konferencją podsumowującą w dniu 19 grudnia 2016, która odbędzie się na Sali Obrad UMK na Placu Wszystkich 3-4, podczas której przedstawione zostaną rekomendacje poprojektowe, a uczestnicy otrzymają Certyfikaty.  Koordynator projektuAnna Grajcarek

Przewiń do góry Skip to content