Śmierć ks. prof. Tadeusza Ślipko

Z ogromnym żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci ks. prof. Tadeusza Ślipko.

Od początku powstania wydawnictwa Ad Vocem był jego współpracownikiem. Napisał rozdziały do kilku książek wydanych przez Ad Vocem, m.in. do książki „Sztuka rozmowy z chorym” napisał rozdział pt. „Rozmowa z nieuleczalnie chorym ze świadopoglądowego punktu widzenia”, do publikacji „O sumieniu” napisał rozdział pt. „Etyka sumienia”, napisał również szereg artykułów do pisma Ad Vocem.  

Ks. prof. dr. hab. Tadeusz Ślipko SJ to ogromny autorytet moralny. Jeden z najwybitniejszych etyków XX wieku. Jako pierwszy w polskiej literaturze filozoficzno- etycznej podjął problematykę bioetyczną w publikacjach „Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki”, „Za czy przeciw życiu”, „Aborcja z filozoficznego, teologicznego i prawnego punktu widzenia”.  Tadeusz Ślipko urodził się 18.01.1918 roku w Stratynie (powiat Rohatyn, woj. Stanisławowskie, obecnie na Ukrainie). W 1937r. rozpoczął studia na uniwersytecie we Lwowie, a dwa lata później wstąpił do zakonu jezuitów. W latach 1941-1944 studiował filozofię na Wydziale filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, przeniesionym w skutek wojny do Nowego Sącza. Studia teologiczne odbył na jezuickim Wydziale Teologicznym Bobolanu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1947r. Od 1948r. odbył studia z etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w 1949 r. magisterium, a w 1952 r. doktorat na podstawie rozprawy „Zasada pomocniczości”. Od 1948r. wykładał etykę na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie.A od 1963 r.wykładał etykę na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1967r. habilitował się na podstawie rozprawy „Zagadnienia godziwej obrony sekretu”. W 1973r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982r. profesora zwyczajnego. Pracę naukową i pisarską prowadził do końca życia. 

Przewiń do góry Skip to content